logobgr

Конкурс за длъжността Юрисконсулт - 2 щатни бройки в дирекция „Правна и обществени поръчки” , ЦУ