logobgr

Конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Добрич,София област и Дирекция „Социално подпомагане“ – Кърджали, отдел „Закрила на детето“