logobgr

Конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Добрич,София област и Дирекция „Социално подпомагане“ – Кърджали, отдел „Закрила на детето“

Система за оценяване при провеждане на конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Добрич; Регионална дирекция за социално подпомагане – София област; Дирекция Социално подпомагане – Кърджали, отдел Закрила на детето
Система за оценяване при провеждане на конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Добрич; Регионална дирекция за социално подпомагане – София област; Дирекция Социално подпомагане – Кърджали, отдел Закрила на детето 294 KB
Списък на допуснати кандидати до конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Добрич, София област и Дирекция Социално подпомагане – Кърджали, отдел Закрила на детето
Списък на допуснати кандидати до конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Добрич, София област и Дирекция Социално подпомагане – Кърджали, отдел Закрила на детето 235 KB
Списък на недопуснати кандидати до конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Добрич, София област и Дирекция Социално подпомагане – Кърджали, отдел Закрила на детето
Списък на недопуснати кандидати до конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Добрич, София област и Дирекция Социално подпомагане – Кърджали, отдел Закрила на детето 199 KB
Обявление за Конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Добрич, София област и Дирекция Социално подпомагане – Кърджали, отдел Закрила на детето
Обявление за Конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Добрич, София област и Дирекция Социално подпомагане – Кърджали, отдел Закрила на детето 238 KB