logobgr

Конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Дирекция „Социално подпомагане“ – Кюстендил, обл. Кюстендил