logobgr

Конкурс за длъжността Старши счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град и гр. София-област, дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Сердика, общ. Младост, общ. Люлин

Система за оценяване за длъжността Старши счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град и гр. София-област, дирекция  Социално подпомагане  – общ. Сердика, общ. Младост, общ. Люлин
Система за оценяване за длъжността Старши счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град и гр. София-област, дирекция Социално подпомагане – общ. Сердика, общ. Младост, общ. Люлин 111 KB
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Старши счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град и гр. София-област, дирекция  Социално подпомагане  – общ. Сердика, общ. Младост, общ. Люлин
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Старши счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град и гр. София-област, дирекция Социално подпомагане – общ. Сердика, общ. Младост, общ. Люлин 126 KB
Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността Старши счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град и гр. София-област, дирекция  Социално подпомагане  – общ. Сердика, общ. Младост, общ. Люлин
Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността Старши счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град и гр. София-област, дирекция Социално подпомагане – общ. Сердика, общ. Младост, общ. Люлин 127 KB
Обявление за конкурс за длъжността Старши счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град и гр. София-област, дирекция  Социално подпомагане  – общ. Сердика, общ. Младост, общ. Люлин
Обявление за конкурс за длъжността Старши счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град и гр. София-област, дирекция Социално подпомагане – общ. Сердика, общ. Младост, общ. Люлин 143 KB