logobgr

Конкурс за длъжността Старши счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град и гр. София-област, дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Сердика, общ. Младост, общ. Люлин