logobgr

Конкурс за длъжността - старши експерт „Информационно обслужване“ в Регионална дирекция за социално подпомагане – Бургас, Дирекция „Социално подпомагане“ – Търговище, Дирекция „Социално подпомагане“ – Красно село