logobgr

Конкурс за длъжността - старши експерт „Информационно обслужване“ в Регионална дирекция за социално подпомагане – Бургас, Дирекция „Социално подпомагане“ – Търговище, Дирекция „Социално подпомагане“ – Красно село

Класиране на Конкурс за длъжността Старши експерт - Информационно обслужване в Регионална дирекция за социално подпомагане – Бургас, Дирекция Социално подпомагане – Търговище, Дирекция Социално подпомагане – Красно село
Класиране на Конкурс за длъжността Старши експерт - Информационно обслужване в Регионална дирекция за социално подпомагане – Бургас, Дирекция Социално подпомагане – Търговище, Дирекция Социално подпомагане – Красно село 211 KB
Система за оценяване за Конкурс за длъжността Старши експерт - Информационно обслужване в Регионална дирекция за социално подпомагане – Бургас, Дирекция Социално подпомагане – Търговище, Дирекция Социално подпомагане – Красно село, обл. София–град
Система за оценяване за Конкурс за длъжността Старши експерт - Информационно обслужване в Регионална дирекция за социално подпомагане – Бургас, Дирекция Социално подпомагане – Търговище, Дирекция Социално подпомагане – Красно село, обл. София–град 218 KB
Списък на допуснати кандидати до конкурс за длъжността - старши експерт Информационно обслужване  в Регионална дирекция за социално подпомагане – Бургас, Дирекция Социално подпомагане – Търговище, Дирекция Социално подпомагане – Красно село, обл. София–град
Списък на допуснати кандидати до конкурс за длъжността - старши експерт Информационно обслужване в Регионална дирекция за социално подпомагане – Бургас, Дирекция Социално подпомагане – Търговище, Дирекция Социално подпомагане – Красно село, обл. София–град 401 KB
Обявление за конкурс за длъжността - старши експерт Информационно обслужване в Регионална дирекция за социално подпомагане – Бургас, Дирекция Социално подпомагане – Търговище, Дирекция Социално подпомагане – Красно село, обл. София–град
Обявление за конкурс за длъжността - старши експерт Информационно обслужване в Регионална дирекция за социално подпомагане – Бургас, Дирекция Социално подпомагане – Търговище, Дирекция Социално подпомагане – Красно село, обл. София–град 176 KB