logobgr

Конкурс за длъжността Старши експерт „Информационно обслужване“ отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Сердика, Търговище, Красно село и Регионална дирекция за социално подпомагане - Видин

Система за определяне на резултатите за длъжността Старши експерт Информационно обслужване отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Сердика, Търговище, Красно село и Регионална дирекция за социално подпомагане - Видин
Система за определяне на резултатите за длъжността Старши експерт Информационно обслужване отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Сердика, Търговище, Красно село и Регионална дирекция за социално подпомагане - Видин 180 KB
Списък недопуснати кандидати за длъжността Старши експерт Информационно обслужване отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Сердика, Търговище, Красно село и Регионална дирекция за социално подпомагане - Видин
Списък недопуснати кандидати за длъжността Старши експерт Информационно обслужване отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Сердика, Търговище, Красно село и Регионална дирекция за социално подпомагане - Видин 213 KB
Списък допуснати кандидати за длъжността Старши експерт Информационно обслужване отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Сердика, Търговище, Красно село и Регионална дирекция за социално подпомагане - Видин
Списък допуснати кандидати за длъжността Старши експерт Информационно обслужване отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Сердика, Търговище, Красно село и Регионална дирекция за социално подпомагане - Видин 213 KB
Обявление за конкурс за длъжността Старши експерт  Информационно обслужване отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Сердика, Търговище, Красно село и Регионална дирекция за социално подпомагане - Видин
Обявление за конкурс за длъжността Старши експерт Информационно обслужване отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Сердика, Търговище, Красно село и Регионална дирекция за социално подпомагане - Видин 176 KB