logobgr

Конкурс за длъжността Старши експерт „Информационно обслужване“ отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Сердика, Търговище, Красно село и Регионална дирекция за социално подпомагане - Видин