logobgr

Конкурс за длъжността Старши експерт „Информационно обслужване“ отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив, обл. Пловдив