logobgr

Конкурс за длъжността началник на отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Омуртаг, обл. Търговище и Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Търговище, обл. Търговище