logobgr

Конкурс за длъжността началник на отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Кубрат, обл. Разград