logobgr

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Раковски, Елин Пелин, Възраждане, Слатина, Красно село, Видин