logobgr

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ Дирекция „Социално подпомагане” – Слатина, обл. София-град