logobgr

Конкурс за длъжността главен социален работник в отдел „Социална закрила“ в: Дирекция „Социално подпомагане” – Велинград, обл. Пазарджик; Дирекция „Социално подпомагане” – Кубрат, обл. Разград; Дирекция „Социално подпомагане” – Берковица, обл. Монтана