logobgr

Конкурс за длъжността главен социален работник в отдел „Социална закрила“ в: Дирекция „Социално подпомагане” – Велинград, обл. Пазарджик; Дирекция „Социално подпомагане” – Кубрат, обл. Разград; Дирекция „Социално подпомагане” – Берковица, обл. Монтана

Класиране за длъжността главен социален работник в отдел Социална закрила в: Дирекция Социално подпомагане” – Велинград, обл. Пазарджик; Дирекция Социално подпомагане” – Кубрат, обл. Разград; Дирекция Социално подпомагане” – Берковица, обл. Монтана
Класиране за длъжността главен социален работник в отдел Социална закрила в: Дирекция Социално подпомагане” – Велинград, обл. Пазарджик; Дирекция Социално подпомагане” – Кубрат, обл. Разград; Дирекция Социално подпомагане” – Берковица, обл. Монтана 124 KB
Система за оценяване на длъжността главен социален работник в отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – Велинград, обл. Пазарджик; Дирекция Социално подпомагане” – Кубрат, обл. Разград; Дирекция Социално подпомагане” – Берковица, обл. Монтана
Система за оценяване на длъжността главен социален работник в отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – Велинград, обл. Пазарджик; Дирекция Социално подпомагане” – Кубрат, обл. Разград; Дирекция Социално подпомагане” – Берковица, обл. Монтана 111 KB
Списък допуснати кандидати за длъжността главен социален работник в отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – Велинград, Дирекция Социално подпомагане” – Кубрат и Дирекция Социално подпомагане” – Берковица
Списък допуснати кандидати за длъжността главен социален работник в отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – Велинград, Дирекция Социално подпомагане” – Кубрат и Дирекция Социално подпомагане” – Берковица 145 KB
Списък недопуснати кандидати за длъжността главен социален работник в отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – Велинград, Дирекция Социално подпомагане” – Кубрат и Дирекция Социално подпомагане” – Берковица
Списък недопуснати кандидати за длъжността главен социален работник в отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – Велинград, Дирекция Социално подпомагане” – Кубрат и Дирекция Социално подпомагане” – Берковица 110 KB
Обявление за длъжността главен социален работник в отдел Социална закрила в: Дирекция Социално подпомагане” – Велинград, обл. Пазарджик; Дирекция Социално подпомагане” – Кубрат, обл. Разград; Дирекция Социално подпомагане” – Берковица, обл. Монтана
Обявление за длъжността главен социален работник в отдел Социална закрила в: Дирекция Социално подпомагане” – Велинград, обл. Пазарджик; Дирекция Социално подпомагане” – Кубрат, обл. Разград; Дирекция Социално подпомагане” – Берковица, обл. Монтана 175 KB