logobgr

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив, обл. Пловдив, Каварна, обл. Добрич, Кубрат, обл. Разград, Свищов, обл. Велико Търново, Сливен, обл. Сливен, Златоград, обл. Смолян

Списък на класираните кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Пловдив, обл. Пловдив, Каварна, обл. Добрич, Кубрат, обл. Разград, Свищов, обл. Велико Търново, Сливен, обл. Сливен, Златоград, обл. Смолян
Списък на класираните кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Пловдив, обл. Пловдив, Каварна, обл. Добрич, Кубрат, обл. Разград, Свищов, обл. Велико Търново, Сливен, обл. Сливен, Златоград, обл. Смолян 248 KB
Система за оценяване
Система за оценяване 304 KB
Списък на допуснатите кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Пловдив, обл. Пловдив, Каварна, обл. Добрич, Кубрат, обл. Разград, Свищов, обл. Велико Търново, Сливен, обл. Сливен, Златоград, обл. Смолян
Списък на допуснатите кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Пловдив, обл. Пловдив, Каварна, обл. Добрич, Кубрат, обл. Разград, Свищов, обл. Велико Търново, Сливен, обл. Сливен, Златоград, обл. Смолян 140 KB
Списък на недопуснатите кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Пловдив, обл. Пловдив, Каварна, обл. Добрич, Кубрат, обл. Разград, Свищов, обл. Велико Търново, Сливен, обл. Сливен, Златоград, обл. Смолян
Списък на недопуснатите кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Пловдив, обл. Пловдив, Каварна, обл. Добрич, Кубрат, обл. Разград, Свищов, обл. Велико Търново, Сливен, обл. Сливен, Златоград, обл. Смолян 107 KB
Обявление за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Пловдив, обл. Пловдив, Каварна, обл. Добрич, Кубрат, обл. Разград, Свищов, обл. Велико Търново, Сливен, обл. Сливен, Златоград, обл. Смолян
Обявление за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Пловдив, обл. Пловдив, Каварна, обл. Добрич, Кубрат, обл. Разград, Свищов, обл. Велико Търново, Сливен, обл. Сливен, Златоград, обл. Смолян 43 KB