logobgr

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив, обл. Пловдив, Каварна, обл. Добрич, Кубрат, обл. Разград, Свищов, обл. Велико Търново, Сливен, обл. Сливен, Златоград, обл. Смолян