logobgr

Конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Кърджали и Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София