logobgr

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Управление на човешките ресурси“, Дирекция „Човешки ресурси и връзки с обществеността”, ЦУ