logobgr

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“ в Главна дирекция „Социално подпомагане“