logobgr

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“ в Главна дирекция „Социално подпомагане“

Класиране на кандидати за длъжността Главен експерт в отдел Социални услуги за пълнолетни лица в Главна дирекция Социално подпомагане
Класиране на кандидати за длъжността Главен експерт в отдел Социални услуги за пълнолетни лица в Главна дирекция Социално подпомагане 139 KB
Система за определяне на резултатите от - конкурс за длъжността Главен експерт в отдел Социални услуги за пълнолетни лица в Главна дирекция Социално подпомагане
Система за определяне на резултатите от - конкурс за длъжността Главен експерт в отдел Социални услуги за пълнолетни лица в Главна дирекция Социално подпомагане 195 KB
Коригиран списък на допуснатите кандидати за длъжността главен експерт в отдел Социални услуги за пълнолетни лица в Главна дирекция Социално подпомагане
Коригиран списък на допуснатите кандидати за длъжността главен експерт в отдел Социални услуги за пълнолетни лица в Главна дирекция Социално подпомагане 391 KB
Списък на допуснатите кандидати за длъжността главен експерт в отдел Социални услуги за пълнолетни лица в Главна дирекция Социално подпомагане
Списък на допуснатите кандидати за длъжността главен експерт в отдел Социални услуги за пълнолетни лица в Главна дирекция Социално подпомагане 391 KB
Списък на недопуснатите кандидати за длъжността главен експерт в отдел Социални услуги за пълнолетни лица в Главна дирекция Социално подпомагане
Списък на недопуснатите кандидати за длъжността главен експерт в отдел Социални услуги за пълнолетни лица в Главна дирекция Социално подпомагане 387 KB
Обявление - конкурс за длъжността Главен експерт в отдел Социални услуги за пълнолетни лица в Главна дирекция Социално подпомагане
Обявление - конкурс за длъжността Главен експерт в отдел Социални услуги за пълнолетни лица в Главна дирекция Социално подпомагане 147 KB