logobgr

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Мониторинг и оценка“ в Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” – Централно управление

Класиране на кандидатите за длъжността Главен експерт в отдел Мониторинг и оценка в Дирекция Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” – Централно управление
Класиране на кандидатите за длъжността Главен експерт в отдел Мониторинг и оценка в Дирекция Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” – Централно управление 206 KB
Система за оценяване при провеждане на конкурс за длъжност Главен експерт в отдел Мониторинг и оценка , дирекция Международно сътрудничество, програми и европейски проекти
Система за оценяване при провеждане на конкурс за длъжност Главен експерт в отдел Мониторинг и оценка , дирекция Международно сътрудничество, програми и европейски проекти 197 KB
Списък на допуснатите кандидати за конкурс за длъжност главен експерт в отдел Мониторинг и оценка , дирекция Международно сътрудничество, програми и европейски проекти .
Списък на допуснатите кандидати за конкурс за длъжност главен експерт в отдел Мониторинг и оценка , дирекция Международно сътрудничество, програми и европейски проекти . 204 KB
Списък на недопуснатите кандидати за конкурс за длъжност главен експерт в отдел Мониторинг и оценка , дирекция Международно сътрудничество, програми и европейски проекти
Списък на недопуснатите кандидати за конкурс за длъжност главен експерт в отдел Мониторинг и оценка , дирекция Международно сътрудничество, програми и европейски проекти 196 KB
Обявление за конкурс за длъжността Главен експерт в отдел Мониторинг и оценка в Дирекция Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” – Централно управление
Обявление за конкурс за длъжността Главен експерт в отдел Мониторинг и оценка в Дирекция Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” – Централно управление 179 KB