logobgr

Конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Асеновград, обл. Пловдив