logobgr

Конкурс за длъжност юрисконсулт в Дирекция „Социално подпомагане“- Горна Оряховица, обл. Велико Търново и Дирекция „Социално подпомагане“ – Младост, обл.София-град