logobgr

Конкурс за длъжност Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция за социално подпомагане – Раковски, обл. Пловдив и Дирекция за социално подпомагане – Русе, обл. Русе