logobgr

Конкурс за длъжност Главен социален работник в Дирекция „ Социално подпомагане“ – Люлин, обл. София-град в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“