logobgr

Конкурс за длъжност Главен експерт в отдел „Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111“, Главна дирекция „Социално подпомагане” – Централно управление

Класиране на кандидатите за длъжност Главен експерт в отдел Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111 , Главна дирекция Социално подпомагане” – Централно управление
Класиране на кандидатите за длъжност Главен експерт в отдел Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111 , Главна дирекция Социално подпомагане” – Централно управление 292 KB
Система за оценяване за длъжността Главен експерт в отдел Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111 , Главна дирекция Социално подпомагане”
Система за оценяване за длъжността Главен експерт в отдел Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111 , Главна дирекция Социално подпомагане” 199 KB
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжност Главен експерт в отдел  Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111 , Главна дирекция  Социално подпомагане” – Централно управление
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжност Главен експерт в отдел Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111 , Главна дирекция Социално подпомагане” – Централно управление 305 KB
Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжност Главен експерт в отдел  Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111 , Главна дирекция  Социално подпомагане” – Централно управление
Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжност Главен експерт в отдел Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111 , Главна дирекция Социално подпомагане” – Централно управление 273 KB
Конкурс за длъжност Главен експерт в отдел  Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111 , Главна дирекция  Социално подпомагане” – Централно управление
Конкурс за длъжност Главен експерт в отдел Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111 , Главна дирекция Социално подпомагане” – Централно управление 176 KB