logobgr

Конкурс за длъжността: 1. Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми - правен експерт 2. Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми- инфраструктурен експерт/експерт за техническо отчитане.