logobgr

Проверки по сигнали за корупция

Информация за резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията, извършени от Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, през третото тримесечие на 2021 г.

Информация за резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията, извършени от Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, през второто тримесечие на 2021 г.

Информация за резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията, извършени от Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, през първото тримесечие на 2021 г.

Доклад за дейността на Инспектората към Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, относно постъпилите сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията, резултатите от извършените проверки и предприетите мерки по тях през 2020 г.

Информация за резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията, извършени от Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, през четвъртото тримесечие на 2020 г.

Информация за резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията, извършени от Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, през третото тримесечие на 2020 г.

Информация за резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията, извършени от Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, през второ тримесечие на 2020 г.

Информация за резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията, извършени от Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, през първото тримесечие на 2020 г.

Доклад за дейността на Инспектората към Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане през 2019 година, в изпълнение на Координационния механизъм между Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за обмен на информация, касаеща постъпилите сигнали за корупция, резултатите от извършените проверки по сигналите и предприетите мерки през 2019 г.

Информация за резултатите от проверки по сигнали за неправомерни действия и бездействия на администрацията и сигнали за корупция и конфликт на интереси, извършени от Инспектората към Изпълнителни директор на Агенцията за социално подпомагане, в изпълнение на мярка 7,2, заложена Антикорупционния план на МТСП и Второстепенните разпоредители с бюджети към министър на труда и социалната политика за 2019 г.

Резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията, извършени от Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, през четвърто тримесечие на 2018 г.

Резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията, извършени от Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, през трето тримесечие на 2018 г.

Резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията, извършени от Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, през второ тримесечие на 2018 г.

Резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията, извършени от Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, през първо тримесечие на 2018 г.