logobgr

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Айтос, обл. Бургас; Дирекция „Социално подпомагане“ – Видин, обл. Видин; Дирекция „Социално подпомагане“ – Ловеч, обл. Ловеч; Дирекция „Социално подпомагане“ – Пирдоп, обл. София-област; Дирекция „Социално подпомагане“ – Свиленград, обл. Хасково