logobgr

Kонкурс за длъжността Юрисконсулт в отдел „Закрила на детето“ на дирекция „Социално подпомагане“ – Пазарджик, обл. Пазарджик