logobgr

Конкурс за длъжността Старши експерт Информационно обслужване, отдел „Социална Закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Петрич, обл. Благоевград; Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Плевен, обл. Плевен; Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Кубрат, обл. Разград; Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Връбница, обл. София-град; Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Слатина, обл. София-град