logobgr

Конкурс за длъжността Началник отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане” – Левски, обл. Плевен