logobgr

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“, Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора, обл.Стара Загора