logobgr

Конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Враца; гр. Перник; гр. София