logobgr

Конкурс за длъжност Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“, Дирекция „Социално подпомагане” – общ.Айтос, обл.Бургас, Дирекция „Социално подпомагане” – общ.Свиленград, обл.Хасково, Дирекция „Социално подпомагане” – общ.Слатина, обл.София-град