logobgr

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане”, общ. Русе, обл. Русе; Дирекция „Социално подпомагане”, общ. Връбница, обл. София-град; Дирекция „Социално подпомагане”, общ. Оборище, обл. София-град; Дирекция „Социално подпомагане”, общ. Младост, обл. София-град; Дирекция „Социално подпомагане”, общ. Своге, обл. София-обл.