logobgr

Конкурс за длъжността началник на отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги” в: Дирекция „Социално подпомагане” – Велики Преслав, обл. Шумен