logobgr

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция за социално подпомагане – Ямбол, обл. Ямбол и Дирекция за социално подпомагане -Хаджидимово, обл.Благоевград