logobgr

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция за социално подпомагане – Ямбол, обл. Ямбол и Дирекция за социално подпомагане -Хаджидимово, обл.Благоевград

Коригиран списък на класираните кандидати за конкурс за длъжност Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция за социално подпомагане – Ямбол, обл. Ямбол и Дирекция за социално подпомагане - Хаджидимово, обл.Благоевград
Коригиран списък на класираните кандидати за конкурс за длъжност Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция за социално подпомагане – Ямбол, обл. Ямбол и Дирекция за социално подпомагане - Хаджидимово, обл.Благоевград 295 KB
Списък на класираните кандидати за конкурс за длъжност Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция за социално подпомагане – Ямбол, обл. Ямбол и Дирекция за социално подпомагане - Хаджидимово, обл.Благоевград
Списък на класираните кандидати за конкурс за длъжност Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция за социално подпомагане – Ямбол, обл. Ямбол и Дирекция за социално подпомагане - Хаджидимово, обл.Благоевград 295 KB
Система за оценяване на кандидатите при провеждане конкурс за длъжност Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция за социално подпомагане – Ямбол, обл. Ямбол и Дирекция за социално подпомагане - Хаджидимово, обл.Благоевград
Система за оценяване на кандидатите при провеждане конкурс за длъжност Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция за социално подпомагане – Ямбол, обл. Ямбол и Дирекция за социално подпомагане - Хаджидимово, обл.Благоевград 198 KB
Списък на допуснатите кандидатите за конкурс за длъжност Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция за социално подпомагане – Ямбол, обл. Ямбол и Дирекция за социално подпомагане - Хаджидимово, обл.Благоевград
Списък на допуснатите кандидатите за конкурс за длъжност Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция за социално подпомагане – Ямбол, обл. Ямбол и Дирекция за социално подпомагане - Хаджидимово, обл.Благоевград 150 KB
Обявление за конкурс за длъжност Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция за социално подпомагане – Ямбол, обл. Ямбол и Дирекция за социално подпомагане - Хаджидимово, обл.Благоевград
Обявление за конкурс за длъжност Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция за социално подпомагане – Ямбол, обл. Ямбол и Дирекция за социално подпомагане - Хаджидимово, обл.Благоевград 176 KB