logobgr

Конкурс за длъжността главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Стражица, обл. Велико Търново