logobgr

Конкурс за длъжността главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Стражица, обл. Велико Търново

Система за оценяване на длъжността главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – Стражица, обл. Велико Търново
Система за оценяване на длъжността главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – Стражица, обл. Велико Търново 322 KB
Списък допуснати на за длъжността главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – Стражица, обл. Велико Търново
Списък допуснати на за длъжността главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – Стражица, обл. Велико Търново 219 KB
Списък на недопуснати за длъжността главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – Стражица, обл. Велико Търново
Списък на недопуснати за длъжността главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – Стражица, обл. Велико Търново 185 KB
Обявление за длъжността главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – Стражица, обл. Велико Търново
Обявление за длъжността главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – Стражица, обл. Велико Търново 178 KB