logobgr

Конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град и Регионална дирекция за социално подпомагане - Враца