logobgr

Конкурс за длъжностти Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми - правен експерт и Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми- инфраструктурен експерт/експерт за техническо отчитане