logobgr

Оперативни планове

Годишен оперативен план на АСП за 2024 г.
Годишен оперативен план на АСП за 2024 г. 1.38 MB
Отчет за изпълнение на Годишния оперативен план на АСП за 2023 г.
Отчет за изпълнение на Годишния оперативен план на АСП за 2023 г. 896 KB
Оперативен план на АСП за 2023 г.
Оперативен план на АСП за 2023 г. 1.48 MB
Отчет за изпълнение на Годишния оперативен план на АСП за 2022 г.
Отчет за изпълнение на Годишния оперативен план на АСП за 2022 г. 1.16 MB
Актуализиран оперативен план на АСП за 2022 г.
Актуализиран оперативен план на АСП за 2022 г. 1014 KB
Оперативен план на АСП за 2022 г.
Оперативен план на АСП за 2022 г. 885 KB
Отчет за изпълнение на Годишния оперативен план на АСП за 2021 г.
Отчет за изпълнение на Годишния оперативен план на АСП за 2021 г. 574 KB
Оперативен план на АСП за 2021 г.
Оперативен план на АСП за 2021 г. 824 KB
Отчет за изпълнение на годишния оперативен план на АСП за 2020 г.
Отчет за изпълнение на годишния оперативен план на АСП за 2020 г. 555 KB
Оперативен план на АСП за 2020 г.
Оперативен план на АСП за 2020 г. 864 KB
Отчет за изпълнение на годишния оперативен план на АСП за 2019 г.
Отчет за изпълнение на годишния оперативен план на АСП за 2019 г. 3.11 MB
Оперативен план на АСП за 2019 г.
Оперативен план на АСП за 2019 г. 2.70 MB
Отчет за изпълнение на годишния оперативен план на АСП за 2018 г.
Отчет за изпълнение на годишния оперативен план на АСП за 2018 г. 2.10 MB
Оперативен план на АСП за 2018 г.
Оперативен план на АСП за 2018 г. 2.68 MB
Отчет за изпълнение на годишния оперативен план на АСП за 2017 г.
Отчет за изпълнение на годишния оперативен план на АСП за 2017 г. 2.25 MB
Оперативен план на АСП за 2017 г.
Оперативен план на АСП за 2017 г. 2.73 MB
Оперативен план на АСП за 2016 г.
Оперативен план на АСП за 2016 г. 3.12 MB
Отчет за изпълнение на годишния оперативен план на АСП за 2016 г.
Отчет за изпълнение на годишния оперативен план на АСП за 2016 г. 2.19 MB
Отчет за изпълнение на годишния оперативен план на АСП за 2015 г.
Отчет за изпълнение на годишния оперативен план на АСП за 2015 г. 2.27 MB
Оперативен план на АСП за 2015 г. (Обновен)
Оперативен план на АСП за 2015 г. (Обновен) 3.32 MB
Оперативен план на АСП за 2015 г.
Оперативен план на АСП за 2015 г. 2.43 MB
Отчет за изпълнение на годишния оперативен план на АСП за 2014 г.
Отчет за изпълнение на годишния оперативен план на АСП за 2014 г. 2.41 MB
Оперативен план на АСП за 2014 г.
Оперативен план на АСП за 2014 г. 4.33 MB
Отчет за изпълнение на годишния оперативен план на АСП за 2013 г.
Отчет за изпълнение на годишния оперативен план на АСП за 2013 г. 2.97 MB
Оперативен план на АСП за 2013 г.
Оперативен план на АСП за 2013 г. 24.47 MB
Отчет за изпълнението на годишния оперативен план за 2012 г.
Отчет за изпълнението на годишния оперативен план за 2012 г. 22.19 MB
Оперативен план на АСП за 2012 г.
Оперативен план на АСП за 2012 г. 1.09 MB
Заповед РД01-188 от 25.02.2012 г. за утвърждаване на оперативен план на АСП
Заповед РД01-188 от 25.02.2012 г. за утвърждаване на оперативен план на АСП 15 KB
Годишен оперативен план за дейността на АСП за 2011 г.
Годишен оперативен план за дейността на АСП за 2011 г. 1.26 MB
Отчет за изпълнението на годишен оперативен план за дейността на АСП за 2011 г.
Отчет за изпълнението на годишен оперативен план за дейността на АСП за 2011 г. 1.96 MB