logobgr

Управление на риска

Годишен доклад за състоянието на Системата за управление на риска в АСП за 2023 г.
Годишен доклад за състоянието на Системата за управление на риска в АСП за 2023 г. 432 KB
Риск регистър на значимите рискове в АСП за 2024 г. – Приложение № 3
Риск регистър на значимите рискове в АСП за 2024 г. – Приложение № 3 423 KB
План за управление на риска на АСП за 2024 г. – Приложените № 4
План за управление на риска на АСП за 2024 г. – Приложените № 4 416 KB
Заповед РД01-0310 ОТ 09.02.2024 г. за Консултативен съвет по управление на риска (КСУР) в АСП
Заповед РД01-0310 ОТ 09.02.2024 г. за Консултативен съвет по управление на риска (КСУР) в АСП 214 KB
Система за управление на риска на Агенция за социално подпомагане 2024-2026 г.
Система за управление на риска на Агенция за социално подпомагане 2024-2026 г. 804 KB
Риск регистър на значимите рискове в АСП за 2023 г.
Риск регистър на значимите рискове в АСП за 2023 г. 478 KB
Годишен доклад за състоянието на Системата за управление на риска в АСП за 2022 г.
Годишен доклад за състоянието на Системата за управление на риска в АСП за 2022 г. 481 KB
Заповед за Консултативен съвет по управление на риска (КСУР) в АСП
Заповед за Консултативен съвет по управление на риска (КСУР) в АСП 287 KB
Система за управление на риска в АСП 2021-2023 г.
Система за управление на риска в АСП 2021-2023 г. 1.04 MB
Риск регистър на значимите рискове на АСП за 2022 г. - Приложение № 3
Риск регистър на значимите рискове на АСП за 2022 г. - Приложение № 3 481 KB
План за управление на риска на АСП за 2022 г. по идентифицираните рискове по стратегически цели и годишни приоритети
План за управление на риска на АСП за 2022 г. по идентифицираните рискове по стратегически цели и годишни приоритети 293 KB
План за управление на остатъчния риск в АСП за 2022 г.
План за управление на остатъчния риск в АСП за 2022 г. 306 KB
Доклад за управление на риска в АСП за 2021 г.
Доклад за управление на риска в АСП за 2021 г. 390 KB
Система за управление на риска на Агенция за социално подпомагане
Система за управление на риска на Агенция за социално подпомагане 2.84 MB
Вътрешни правила за управление на риска в МТСП
Вътрешни правила за управление на риска в МТСП 8.58 MB
План за управление на риска на АСП за 2021 г. по идентифицираните рискове по стратегически цели и годишни приоритети
План за управление на риска на АСП за 2021 г. по идентифицираните рискове по стратегически цели и годишни приоритети 258 KB
План за управление на остатъчния риск в АСП за 2021 г.
План за управление на остатъчния риск в АСП за 2021 г. 291 KB
Доклад за управление на риска в АСП за 2020 г.
Доклад за управление на риска в АСП за 2020 г. 369 KB
План за управление на риска на АСП за 2020 г. по идентифицираните рискове по стратегически цели и годишни приоритети
План за управление на риска на АСП за 2020 г. по идентифицираните рискове по стратегически цели и годишни приоритети 9.63 MB
План за управление на остатъчния риск в АСП за 2020 г.
План за управление на остатъчния риск в АСП за 2020 г. 9.12 MB
Доклад  за управление на риска в АСП за 2019 г.
Доклад за управление на риска в АСП за 2019 г. 17.54 MB
План за управление на риска за 2019 г.
План за управление на риска за 2019 г. 1.80 MB
План за управление на остатъчния риска за 2019 г.
План за управление на остатъчния риска за 2019 г. 1.74 MB
Доклад за управление на риска за 2018 г.
Доклад за управление на риска за 2018 г. 2.43 MB
Заповед за Консултативен съвет по управление на риска
Заповед за Консултативен съвет по управление на риска 81 KB
План за управление на риска за 2018 г.
План за управление на риска за 2018 г. 2.05 MB
План за управление на остатъчния риска за 2018 г.
План за управление на остатъчния риска за 2018 г. 2.11 MB
Доклад за управление на риска за 2017 г.
Доклад за управление на риска за 2017 г. 2.76 MB
План за управление на риска в АСП за 2017 г.
План за управление на риска в АСП за 2017 г. 1.58 MB
План за управление на остатъчния риск в АСП за 2017 г.
План за управление на остатъчния риск в АСП за 2017 г. 1.44 MB
Доклад за управление на риска в  АСП за 2016 г.
Доклад за управление на риска в АСП за 2016 г. 1.41 MB
Актуализиран план за управление на риск в АСП за 2016 г.
Актуализиран план за управление на риск в АСП за 2016 г. 1.43 MB
Актуализиран план за управление на остатъчния риск в АСП за 2016 г.
Актуализиран план за управление на остатъчния риск в АСП за 2016 г. 2.22 MB
План за управление на остатъчния риск в АСП за 2016 г.
План за управление на остатъчния риск в АСП за 2016 г. 2.24 MB
План за управление на риска в АСП за 2016 г.
План за управление на риска в АСП за 2016 г. 1.47 MB
Доклад за управление на риска в АСП за 2015 г.
Доклад за управление на риска в АСП за 2015 г. 2.37 MB
План за управление на остатъчния риск в АСП за 2015 г.
План за управление на остатъчния риск в АСП за 2015 г. 9.03 MB
План за управление на риска на АСП за 2014 г.
План за управление на риска на АСП за 2014 г. 1.64 MB
Доклад за управление на риска в АСП за 2014г.
Доклад за управление на риска в АСП за 2014г. 1.87 MB
План за управление на риска на АСП за 2014 г.
План за управление на риска на АСП за 2014 г. 1.64 MB
План за управление на остатъчния риска в АСП за 2014 г.
План за управление на остатъчния риска в АСП за 2014 г. 2.36 MB
Доклад за управление на риска в АСП за 2013 г.
Доклад за управление на риска в АСП за 2013 г. 2.03 MB
Система за управление на риска на Министерството на труда и социалната политика
Система за управление на риска на Министерството на труда и социалната политика 2.11 MB
Заповед за система за управление на риска на Агенцията за социално подпомгане
Заповед за система за управление на риска на Агенцията за социално подпомгане 18 KB
Разпореждане по чл. 62 от АПК във връзка с чл. 12 от ЗФУКПС
Разпореждане по чл. 62 от АПК във връзка с чл. 12 от ЗФУКПС 459 KB
Система за управление на риска на Агенцията за социално подпомгане
Система за управление на риска на Агенцията за социално подпомгане 1.53 MB
План за управление на остатъчния риска в АСП за 2013 г.- актуализация
План за управление на остатъчния риска в АСП за 2013 г.- актуализация 2.75 MB
План за управление на остатъчния риска в АСП за 2013 г.- актуализация
План за управление на остатъчния риска в АСП за 2013 г.- актуализация 2.75 MB
План за управление на остатъчния риска в АСП за 2013г.
План за управление на остатъчния риска в АСП за 2013г. 1.61 MB
План за управление на остатъчния риска в АСП за 2013 г.
План за управление на остатъчния риска в АСП за 2013 г. 2.77 MB
Заповед РД01-568/15.05.2012 г.
Заповед РД01-568/15.05.2012 г. 167 KB
Заповед РД01-937/30.08.2012 г.
Заповед РД01-937/30.08.2012 г. 46 KB
Доклад за управление на риска в АСП за 2012 г.
Доклад за управление на риска в АСП за 2012 г. 1.86 MB
План за управление на риска на АСП за 2012 г.
План за управление на риска на АСП за 2012 г. 1.49 MB
План за управление на остатъчния риска в АСП за 2012 г.
План за управление на остатъчния риска в АСП за 2012 г. 2.46 MB