logobgr

Планиране на социални услуги

Методически насоки за подпомагане процедурата по организиране на обсъждане на общинско и областно ниво на анализа на потребностите от социални услуги на национално ниво и предложението за Национална карта на социалните услуги; Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за Национална карта на социалните услуги.

Методически насоки и приложение за подпомагане процедурата по организиране на обсъждане на общинско и областно ниво на анализа на потребностите от социални услуги на национално ниво и предложението за национална карта на социалните услуги
Методически насоки и приложение за подпомагане процедурата по организиране на обсъждане на общинско и областно ниво на анализа на потребностите от социални услуги на национално ниво и предложението за национална карта на социалните услуги 411 KB
Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво
Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво 39.37 MB
Предложение за Национална карта на социалните услуги
Предложение за Национална карта на социалните услуги 781 KB

Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, както и предвидените инвестиции, свързани с реформата на социалните услуги може да намерите на следния интернет адрес: https://www.nextgeneration.bg/14 . Проект „Модернизиране на дългосрочната грижа“ е публикуван на същата електронна страница в раздел Документи към Проекти към национален план за възстановяване и устойчивост ( версия 1.4 /08.04.2022;  Компонент 11 Социално включване; П39).

Предоставяме на Вашето внимание и информация в табличен вид, която би могла да Ви бъде от полза в процеса на планиране на социални услуги на областно и общинско ниво.

Допълнителна информация за планирането на социалните услуги
Допълнителна информация за планирането на социалните услуги 538 KB

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Писмо с изх. № 91-00-0063 от 26.01.2023 г., относно указания за изготвяне на предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет
Писмо с изх. № 91-00-0063 от 26.01.2023 г., относно указания за изготвяне на предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет 359 KB
Утвърдена препоръчителна структура на предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво (формат  Word ) и приложение към нея (формат  Excel )
Утвърдена препоръчителна структура на предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво (формат Word ) и приложение към нея (формат Excel ) 65 KB
Пример за изготвяне на предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво (формат Word ) и приложение към него (формат  Excel ).
Пример за изготвяне на предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво (формат Word ) и приложение към него (формат Excel ). 114 KB

Писмо изх. № 91-00-1091 от 01.12.2022 г., „Указания за улесняване процесите на планиране на социални услуги от общините, уеднаквяване на действията и подпомагане на координацията между областните администрации, общинските администрации, агенцията за социално подпомагане и териториалните ѝ поделения“, ведно с приложения

Указателно писмо изх. № 91-00-1091 от 01.12.2022 г., относно указания за улесняване процесите на планиране на социални услуги от общините, уеднаквяване на действията и подпомагане на координацията и приложения
Указателно писмо изх. № 91-00-1091 от 01.12.2022 г., относно указания за улесняване процесите на планиране на социални услуги от общините, уеднаквяване на действията и подпомагане на координацията и приложения 580 KB
Утвърдена препоръчителна структура на анализ на потребностите и приложения към нея
Утвърдена препоръчителна структура на анализ на потребностите и приложения към нея 1014 KB
Таблица 1 за проверка на съответствие
Таблица 1 за проверка на съответствие 271 KB
Таблица 2 за проверка за наличие на непълноти и несъответствия
Таблица 2 за проверка за наличие на непълноти и несъответствия 259 KB
Таблица 3 – Времеви график
Таблица 3 – Времеви график 121 KB