logobgr

Указания по механизъм лична помощ

Указателно писмо № 08-00-16782 от 14.12.2023 г. за определяне размера на часовата ставка за положен труд от асистентите по Закона за личната помощ от 01.01.2024 г.
Указателно писмо № 08-00-16782 от 14.12.2023 г. за определяне размера на часовата ставка за положен труд от асистентите по Закона за личната помощ от 01.01.2024 г. 261 KB
Указателно писмо № 08-00-3309 от 01.01.2023 г. относно удължаване сроковете на изтеклите ЕР на ТЕЛК/НЕЛК и възобновяване на права и подкрепа на хората с трайни увреждания
Указателно писмо № 08-00-3309 от 01.01.2023 г. относно удължаване сроковете на изтеклите ЕР на ТЕЛК/НЕЛК и възобновяване на права и подкрепа на хората с трайни увреждания 288 KB
Указателно писмо № 08-00-0179/05.01.2023 г. относно определяне размера на часовата ставка за положен труд на асистентите по Закона за личната помощ от 01.01.2023 г.
Указателно писмо № 08-00-0179/05.01.2023 г. относно определяне размера на часовата ставка за положен труд на асистентите по Закона за личната помощ от 01.01.2023 г. 502 KB
Указателно писмо № 08-00-12035/31.08.2022 г. относно изпълнение на Закона за личната помощ
Указателно писмо № 08-00-12035/31.08.2022 г. относно изпълнение на Закона за личната помощ 281 KB
Указателно писмо № 08-00-10054/14.07.2022 г. относно допълнения в ЗМДВИОПРНСПП
Указателно писмо № 08-00-10054/14.07.2022 г. относно допълнения в ЗМДВИОПРНСПП 335 KB
Указателно писмо №08-00-4849/29.03.2022 г. относно определяне размера на часовата ставка за положен труд от асистентите по Закона за личната помощ от 01.04.2022 г.
Указателно писмо №08-00-4849/29.03.2022 г. относно определяне размера на часовата ставка за положен труд от асистентите по Закона за личната помощ от 01.04.2022 г. 88 KB
Указателно писмо №08-00-2037/28.01.2022 г. Относно определяне размера на часовата справка за положен труд на асистентите по ЗЛП
Указателно писмо №08-00-2037/28.01.2022 г. Относно определяне размера на часовата справка за положен труд на асистентите по ЗЛП 93 KB
Указателно писмо №08-00-7738 от 21.07.2021 Относно изменение и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г.
Указателно писмо №08-00-7738 от 21.07.2021 Относно изменение и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. 880 KB
Указателно писмо №08-00-4130 от 05.04.2021 г. относно обмен на информация по Закона за личната помощ
Указателно писмо №08-00-4130 от 05.04.2021 г. относно обмен на информация по Закона за личната помощ 225 KB
Указателно писмо №08-00-2027 от 17.02.2021 г. относно уеднаквяване на практиката по изпълнение на Закона за личната помощ
Указателно писмо №08-00-2027 от 17.02.2021 г. относно уеднаквяване на практиката по изпълнение на Закона за личната помощ 1.25 MB
Указателно писмо №08-00-16329 от 10.12.2020 г. относно изменения и допълнения в Закона за личната помощ
Указателно писмо №08-00-16329 от 10.12.2020 г. относно изменения и допълнения в Закона за личната помощ 2.23 MB
Указателно писмо № 08-00-13647 от 13.10.2020 г., относно пропуски по прилагане на Закона за личната помощ
Указателно писмо № 08-00-13647 от 13.10.2020 г., относно пропуски по прилагане на Закона за личната помощ 371 KB
Указателно писмо №  9100 - 0183 от 12.06.2020 г. относно недопускане на двойно финансиране при ползване на механизма лична помощ в случаите на отпускане на месечни помощи по чл. 8д от ЗСПД във връзка с чл. 8д, ал. 5, т. 2 от ЗСПД
Указателно писмо № 9100 - 0183 от 12.06.2020 г. относно недопускане на двойно финансиране при ползване на механизма лична помощ в случаите на отпускане на месечни помощи по чл. 8д от ЗСПД във връзка с чл. 8д, ал. 5, т. 2 от ЗСПД 135 KB
Указание № 08-00-7080 от 09.06.2020 г. относно оптимизиране процеса и обмен на информация по Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. на министъра на труда и социалната политика за включване в механизма лична помощ
Указание № 08-00-7080 от 09.06.2020 г. относно оптимизиране процеса и обмен на информация по Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. на министъра на труда и социалната политика за включване в механизма лична помощ 141 KB
Указание № 08-00-4213 от 27.03.2020 г. относно прилагане на Закона за личната помощ в условия на обявено извънредно положение
Указание № 08-00-4213 от 27.03.2020 г. относно прилагане на Закона за личната помощ в условия на обявено извънредно положение 136 KB
Указание  № 08-00-13061 от 20.12.2019 г. във връзка с измение и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ
Указание № 08-00-13061 от 20.12.2019 г. във връзка с измение и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ 172 KB
Указание № 08-00-12153 от 05.12.2019 г. относно оптимизиране процеса на обмен на информация по Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ
Указание № 08-00-12153 от 05.12.2019 г. относно оптимизиране процеса на обмен на информация по Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ 271 KB
Указание № 08-00-12114 от 04.12.2019 г. относно съдействие за предприемане на своевременни действия осигуряване правата на лицата с увреждания, попадащи в обхвата на целевите групи по ЗЛП
Указание № 08-00-12114 от 04.12.2019 г. относно съдействие за предприемане на своевременни действия осигуряване правата на лицата с увреждания, попадащи в обхвата на целевите групи по ЗЛП 258 KB
Указание № 08-00-11886 от 26.11.2019 г. относно прилагане на механизма лична помощ
Указание № 08-00-11886 от 26.11.2019 г. относно прилагане на механизма лична помощ 218 KB
Указание № 08-00-10739 от 28.10.2019 г. относно прилагане на механизма лична помощ
Указание № 08-00-10739 от 28.10.2019 г. относно прилагане на механизма лична помощ 94 KB
Указание № 08-00-9612 от 04.10.2019 г. относно изпращане на документи в АСП по Закона за личната помощ
Указание № 08-00-9612 от 04.10.2019 г. относно изпращане на документи в АСП по Закона за личната помощ 80 KB
Указание № 08-00-9446 от 30.09.2019 г. относно финансово отчитане на механизма лична помощ
Указание № 08-00-9446 от 30.09.2019 г. относно финансово отчитане на механизма лична помощ 58 KB
Указание № 08-00-8643 от 04.09.2019 г. относно изпращане на приложение № 4 към подписаното тристранно споразумение
Указание № 08-00-8643 от 04.09.2019 г. относно изпращане на приложение № 4 към подписаното тристранно споразумение 112 KB
Допълнително методическо указание № 08-00-8606 от 03.09.2019 г. относно прилагането на механизма лична помощ
Допълнително методическо указание № 08-00-8606 от 03.09.2019 г. относно прилагането на механизма лична помощ 455 KB
Указание  № 08-00-8600 от 03.09.2019 г. относно прилагане механизма лична помощ и ползване на социални услуги в общността
Указание № 08-00-8600 от 03.09.2019 г. относно прилагане механизма лична помощ и ползване на социални услуги в общността 102 KB
Допълнително методическо указание № 08-00-8333 от 27.08.2019 г. за предоставяне на лична помощ
Допълнително методическо указание № 08-00-8333 от 27.08.2019 г. за предоставяне на лична помощ 236 KB
Методически указания за предоставяне на лична помощ
Методически указания за предоставяне на лична помощ 695 KB