logobgr
Всички
03.07.2015г.

Значително нараства броят на лицата, получили безплатни винетки

Сравнителен анализ на Агенцията за социално подпомагане отбелязва трайна тенденция за значително увеличение на правоимащите лица, заявили и получили винетни стикери. От 2008 г. досега нарастването всяка година е средно със 7-8 процента.  Раздадените през 2008 винетки са 109 467, в края на 2014 г. броят на лицата, ползващи безплатни винетки, е 174 350, което е с близо 65 000 повече за този период.

Първите четири месеца на 2015 г. напълно потвърждават тенденцията за нарастването, като броят на раздадените винетни стикери е 177 174. Традиционно с най-много отпуснати винетки са по-големите области: София-град, Пловдив, Варна, Стара Загора, Плевен, най-малко са в областите Видин, Кърджали, Смолян, Търговище и Ямбол.

Правото за получаване на едногодишен винетен стикер имат лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. Винетката може да се използва за собствен или съпружеска имуществена общност  лек автомобил. Правоимащи са и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.

Всички