logobgr
Всички
07.08.2009г.

Затяга се контролът върху парите за помощните средства и съоръжения

 

При предвидени в бюджета 33 120 000 лева за отпускане на целева помощ за покупка и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения към средата на годината са изразходвани голяма част от тях - 32 845 135 лева. Това състояние предизвика работна среща между министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов и министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев, на която бяха обсъдени наложителни краткосрочни мерки за целесъобразното и ефективно използване на тези средства. Като резултат от срещата бе създадена работна група между двете министерства, която веднага започна работа.

Мерките включват засилване на контрола по предписване и осигуряване на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения както от страна на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хора с увреждания, Регионалните центрове по здравеопазване и Изпълнителната агенция по лекарствата, така и с участието на представители на организациите на хора с увреждания. Въпреки затрудненията няма опасност изплащането на този вид целеви помощи да бъде спряно.

Редът и условията за отпускане на целеви помощи за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия са регламентирани в Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за неговото прилагане. Назначаването на медицински изделия се извършва от органа по експертиза - Лекарска консултативна комисия (ЛКК), Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК). Целевата помощ се отпуска въз основа на молба-декларация, подадена от лицето с увреждане, от негов законен представител или от упълномощено от него лице до дирекция „Социално подпомагане" по постоянния му адрес. Дирекцията издава и връчва на правоимащото лице заповед за целева помощ за покупка на назначеното медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения. Лицето само избира търговеца на дребно.

Междувременно Инспекторатът на Агенцията за социално подпомагане извърши масирана проверка в цялата страна по постъпил сигнал за доставка на аналогови слухови апарати вместо регламентираните като задължителни цифрови, с цена от 406 лева, отговаряща на определения лимит за целевата помощ за това медицинско изделие. Проверката при производителя доказва, че въпросният модел е аналогов с цена на едро 5,15 долара. До Изпълнителната агенция по лекарствата е отправено искане за допълнително становище дали този модел е цифров или аналогов, като до момента отговор не е постъпил. От април 2008 г. до юни 2009 г. са изплатени пари за 330 апарата на обща стойност 133 980 лева, постъпилите през юли 2009 г.фактури за същия модел са за още 134 апарата на стойност 54 000 лева. Докладът от проверката и събраните доказателства по случая са изпратени до Районна прокуратура - град София, за проверка.

Всички