logobgr
Всички
14.01.2011г.

Засегнатите стопани в Кости ще бъдат компенсирани с по 325 лева

Към компенсиране на щетите на засегнатите стопани и за задоволяване на  инцидентно възникналите финансови  затруднения, на 50 лица и семейства от с. Кости ще бъде отпусната и еднократна социална помощ  по чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане   в максимален размер - по 325 лв.

Дирекция "Социално подпомагане" - Царево, създаде  много добра организация, при която директорът и трима социални работници приемаха на място молби-декларации от лицата. С оглед своевременното отпускане на помощите, успоредно с приема на молбите-декларации бяха изготвени и социални анкети на лицата и семействата.

В понеделник - 17.01.2011 г., дирекция "Социално подпомагане" в Царево ще изплати касово  сумите на засегнатите стопани в общ размер на 16 250 лв.

 

 

Всички