logobgr
Всички
28.11.2013г.

Започва вторият транш от раздаването на хранителни продукти

Вторият транш от раздаването на хранителните продукти по програмата за подпомагане на най-нуждаещите се лица от интервенционните запаси на ЕС започва на 2 декември /понеделник/ по график, изготвен от БЧК.

Право на тази помощ имат:

  • подпомаганите по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, за последния отоплителен сезон (2012/ 2013г.);
  • лицата, на които е отказано отпускане на целеви помощи за отопление, за последния отоплителен сезон, чийто доход не надвишава официално определената линия на бедност за 2012 г;
  • майките/осиновителки/, получаващи месечни помощи за отглеждане на дете до 1 година /за периода от 01.01.2012 до 31.12.2012г/.
  • правоимащите лица, получавали през предходната календарна година месечна добавка за отглеждане на дете с увреждания по реда на Закона за семейни помощи за деца(ЗСПД);
  • семействата, получили през 2012 г. еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година по чл. 10 а от ЗСПД;
  • лицата, полагащи грижа за хора с увреждания, участвали предходната календарна година в дейност"Личен асистент" по Националната програма "Асистенти на хора с увреждания";
  • лица, подпомогнати през 2012 г. с еднократна помощ, съгласно чл.16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  • ветераните от войните по смисъла на Закона за ветераните от войните, чийто доход не надвишава определената линия на бедност за 2012 г.

Неявилите се по време на първото раздаване, ще получат полагащите им се количества и за двата транша.

Графика за реализиране на втория транш за раздаване на продуктите виж тук.

Всички