logobgr
Всички
06.11.2009г.

Започва втори етап за набирането на проектни предложения за обществени трапезарии

Министерството на труда и социалната политика започва втори етап за набирането на проектни предложения за обществени трапезарии. Могат да кандидатстват общини и доставчици на социални услуги, които са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на услугата „обществена трапезария". Допускат се кандидати, които не са представили проектни предложения по етап 1, или чиито предложения не са били одобрени от оценителната комисия. Целта е да бъдат усвоени предварително планираните по проекта средства. Управителният съвет на фонд „Социално подпомагане" утвърди за финансиране 116 кандидати, участвали с проектни предложения за обществени трапезарии. Предстои сключването на договори с водещите организации на одобрените проекти.

Предоставянето на услугата по одобрените проекти ще се извършва на територията на цялата страна в периода 15 декември 2009 г. - 31 март 2010 г. Финансирането се извършва чрез фонд "Социално подпомагане". Предвидените средства за един проект са от 5 000 лв. до 20 000 лв. Формулярът за кандидатстване, необходимите документи, които кандидатите следва да представят, изискванията към бенефициентите и начинът на техния подбор, както и обхватът, редът и условията за финансиране и реализиране на проектните предложения за разкриване на "Обществени трапезарии" са публикувани на интернет страницата на МТСП, раздел Документи - www.mlsp.government.bg. Крайният срок за получаване на проектните предложения е до 17:00 часа на 13 ноември включително.

За контакти със звеното за управление на дейността : 02/981 4358, 02/8119 673.

Всички