logobgr
Всички
03.10.2013г.

Започва раздаването на храни от интервенционни запаси

Българският Червен кръст стартира раздаването на храни от интервенционни запаси от 07.10.2013 г.

С последното изменение на Наредба № 18 / 2007 г. за разпределение на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещите се лица, беше разширен обхватът на имащите право да получат тази помощ. С направените изменения тази година от безплатните хранителни продукти ще могат да се възползват и ветерани от войните,  както и хората, на които е отказана целева помощ за отопление. Условието е техният доход да не надхвърля официално определената линия на бедност за 2012 г. - 236 лв. месечно.

Както и досега  безплатни храни ще могат получат и:

лицата подпомагани с целеви помощи за отопление за сезон 2012-2013 г.; майки (осиновителки), получавали през предходната календарна година месечни помощи за отглеждане на дете до една година; лица, получавали през 2012 г. месечна добавка за отглеждане на дете с увреждания; семействата, получили през 2012 г. еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година; лица, полагащи грижи за хора с увреждания, участвали през предходната календарна година в дейност "Личен асистент" по Националната програма "Асистенти на хора с увреждания", както и  лица, получили през миналата година еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Очаква се броят на хората, които ще бъдат подпомогнати по Програмата "Разпределяне на храни от интервенционните запаси на ЕС за най-нуждаещи се лица", през тази година да достигне  331 508 лица.

Програмата ще се осъществи на два транша до края на годината.

Графика за реализиране на първия транш за раздаване на продуктите виж тук.

Всички