logobgr
Всички
02.09.2010г.

Започва работа специализиран екип за работа с просещи деца

От 1 септември 2010 г. започна дейност новосформираният екип за работа с просещи деца и деца на улицата. Екипът ще се състои от 5 души и ще бъде част от отдела „Закрила на детето" в столичната дирекция „Социално подпомагане" - Младост. Новите служители ще преминат специализирано обучение.

Организацията на работа предвижда 24-часов режим на работа. През цялото денонощие дежурен служител ще приема сигнали, постъпващи от Националната гореща телефонна линия за деца 116 111, от органите на МВР, от други институции, от граждани, както и от самостоятелно активно набиране на информация за просещи деца  от точки, за които се знае, че има висока концентрация  на просещи лица. При постъпване на сигнал социалният работник ще има задачата незабавно да се свърже с мобилния междуинституционален  екип от Столична община и териториалното поделение на МВР - РПУ.

По преценка на социалния работник  спрямо детето се предприема подходяща мярка за закрила, съобразена със спецификата на конкретния случай.

Всички