logobgr
Всички
18.10.2013г.

Заместник-министър Лазаров: „В закрилата на децата ключова е екипната работа”

В работата на семинара на експерти от отделите „Закрила на детето"  от Централна и Северозападна България се включиха заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров и председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева, приветствани от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) Ивайло Иванов: „Фактът, че сме тук заедно е ясен знак, че институциите имат общи цели спрямо толкова отговорна дейност като закрилата на децата."

„Тук съм не толкова да говоря, колкото да чуя хората, пред чийто труд се прекланям и на които разчитаме за изпълнението на държавната политика", бяха първите думи на Лазар Лазаров. Той запозна експертите от АСП с намеренията и действията  на МТСП, с предприетите стъпки към законодателни промени по посока на регламентирано сътрудничество на професионалистите в закрилата на детето с доставящите социални услуги и с родителите. „Условието за траен успех и постижения в толкова важна дейност като закрилата на децата  е не просто екипният, а междуинституционален подход", подчерта заместник-министърът на труда и социалната политика.

Акцент в изявлението на Ева Жечева бе тезата, че закрилата на децата може да бъде ефективна при координиране и синхронизиране на действията на ангажираните институции, които да са основата на „можеща" система, разполагаща с достътъчно инструменти за справяне с проблемите на децата.

Участниците в работната среща активно се възползваха от предложения от заместник-министър Лазар Лазаров диалогов режим и поставиха на обсъждане възникващи проблеми от своята практика.

В програмата на работната среща се разглеждаха   основните аспекти в работата по превенция на изоставянето, трудностите и предизвикателствата в работата по реинтеграция на деца, координационните механизми при работа в случаи на деца в риск и при деца, жертви на трафик, закрила на непридружени деца - чужди граждани. Други обсъждани теми бяха развитието на приемната грижа и подготовката на специализираните институции за деца в процеса на реформа.

Това беше третата от поредицата работни срещи на специалистите по закрила на детето от системата на АСП. Цикълът завършва в края на месец октомври т.г. в Пловдив.

Всички