logobgr
Всички
28.05.2015г.

Закриват се още четири дома за деца

От 1 юни 2015 г. се закриват още четири специализирани институции за деца - домовете за деца с умствена изостаналост в Мездра и с. Медвен - община Котел, както и домовете за деца, лишени от родителска грижа, в Русе и Ямбол. Дейностите по тяхното закриване са планирани и реализирани в партньорство между регионалните дирекции за социално подпомагане, дирекциите „Социално подпомагане", общинските администрации и специализираните институции. Всички деца и младежи от закритите институции са настанени в новоразкрити резидентни услуги или за тях са предприети други подходящи мерки за закрила.

      Към момента функционират 41 дома за деца, лишени от родителска грижа, и 15 дома за деца с умствена изостаналост. От началото на 2015 г. до момента са закрити общо 13 специализирани институции за деца (6 дома за деца, лишени от родителска грижа, 6 дома за деца с умствена изостаналост и дом за деца с физически увреждания).

        През 2014 г. закритите институции са били общо 8 - 6 дома за деца, лишени от родителска грижа и 2 дома за деца с умствена изостаналост.

Всички